Knut Lennart Karlsson

Födelsedatum:1897-01-14
Dödsdatum:1911-12-03
Gravsatt:1911-12-12
Ort:HJÄLTEBY ÖSTRA
Gravnummer:VA 03 3153, 3154

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn