Kristina Jonasdotter

Födelsedatum:1832-03-26
Dödsdatum:1906-08-24
Gravsatt:1906-08-31
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3084, 3085

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn