Magda Josefina Karlsson

Födelsedatum:1893-05-30
Dödsdatum:1958-04-09
Gravsatt:1958-04-16
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3151, 3152

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn