Maria Gustafa Andersson

Födelsedatum:1855-01-26
Dödsdatum:1947-05-10
Gravsatt:1947-05-18
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn