Naemi Jansson

Födelsedatum:1917-02-07
Dödsdatum:2005-02-22
Gravsatt:2005-05-06
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 03 3127, 3128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn