Nancy Björklund

Födelsedatum:1937-04-13
Dödsdatum:2012-12-15
Gravsatt:2013-01-04
Gravnummer:VA 03 3131, 3132

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn