Oscar Carlsson

Födelsedatum:1889-12-04
Dödsdatum:1958-05-25
Gravsatt:1958-05-31
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3160, 3161

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn