Otto Birger Karlsson

Födelsedatum:1888-02-22
Dödsdatum:1975-10-19
Gravsatt:1975-10-29
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3018, 3019

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn