Peter Barth

Födelsedatum:1920-03-18
Dödsdatum:1973-02-19
Gravsatt:1973-06-16
Ort:HÖGBSO, GÖTEBORG
Gravnummer:VA 03 3008

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn