Peter Emanuel Johansson

Födelsedatum:1849-04-26
Dödsdatum:1908-04-08
Gravsatt:1908-04-16
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3246, 3247

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn