Tilda Karolusdotter

Födelsedatum:1859-06-04
Dödsdatum:1920-04-11
Gravsatt:1920-04-23
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 03 3236, 3237

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn