Agda Elemina Edvardsdotter

Födelsedatum:1888-08-29
Dödsdatum:1982-11-09
Gravsatt:1982-11-19
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4159, 4160

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn