Albert Christansson

Födelsedatum:1896-08-29
Dödsdatum:1988-10-09
Gravsatt:1988-10-19
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4212, 4213

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn