Albert Emanuel Bernhardsson

Födelsedatum:1903-12-11
Dödsdatum:1975-05-09
Gravsatt:1975-05-17
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4368

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn