Alfred Andreasson

Födelsedatum:1873-03-26
Dödsdatum:1958-04-19
Gravsatt:1958-04-26
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4302, 4303

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn