Alfrida Andreasson

Födelsedatum:1909-02-22
Dödsdatum:2006-10-06
Gravsatt:2006-10-24
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 04 4330

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn