Alma Beata Hansson

Födelsedatum:1878-05-19
Dödsdatum:1967-09-13
Gravsatt:1967-09-23
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4148, 4149

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn