Anders Andreasson

Födelsedatum:1836-08-30
Dödsdatum:1923-12-24
Gravsatt:1924-01-09
Ort:KROMMERÖD
Gravnummer:VA 04 4293, 4294

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn