Anders Hansson

Födelsedatum:1920-07-09
Dödsdatum:1987-08-26
Gravsatt:1987-09-01
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4014, 4015

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn