Anders Hansson

Födelsedatum:1840-01-31
Dödsdatum:1889-11-26
Gravsatt:1889-12-06
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4223, 4224, 4225

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn