Anna Kristina Andreasdotter

Födelsedatum:1823-12-21
Dödsdatum:1892-12-21
Gravsatt:1893-01-03
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4258, 4259

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn