Artur Evald Edvardsson

Födelsedatum:1914-11-20
Dödsdatum:1964-11-26
Gravsatt:1964-12-05
Ort:TÅNGERÖD ÖVERGÅRD
Gravnummer:VA 04 4344, 4345, 4346

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn