Axel Eldin Magnusson

Födelsedatum:1878-07-06
Dödsdatum:1965-05-20
Gravsatt:1965-05-29
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4183, 4184, 4185

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn