Britta Hansdotter

Födelsedatum:1830-06-05
Dödsdatum:1910-03-06
Gravsatt:1910-03-18
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4120, 4121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn