Edvard Andreasson

Födelsedatum:1869-12-25
Dödsdatum:1902-09-09
Gravsatt:1902-09-20
Ort:MARSTRAND,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4005

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn