Ernst Ivar Andreas Edvardsson

Födelsedatum:1927-09-17
Dödsdatum:1936-02-04
Gravsatt:1936-02-12
Ort:VALLA, GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4094

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn