Gustaf Algot Augustsson

Födelsedatum:1888-11-04
Dödsdatum:1910-02-24
Gravsatt:1910-03-05
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4019, 4020

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn