Gustaf Hilding Walfrid Bernhardsson

Födelsedatum:1903-03-23
Dödsdatum:1938-02-21
Gravsatt:1938-03-04
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4199, 4200, 4201

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn