Inger Andersson

Födelsedatum:1924-06-28
Dödsdatum:2016-04-28
Gravsatt:2016-05-17
Ort:471 62 Höviksnäs
Gravnummer:VA 04 4146, 4147

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn