Inger Johanna Hansson

Födelsedatum:1856-02-27
Dödsdatum:1949-03-16
Gravsatt:1949-03-26
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4284, 4285

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn