Johan Artur Osvald Augustsson

Födelsedatum:1909-07-11
Dödsdatum:1955-04-29
Gravsatt:1955-05-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4046, 4047

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn