Johan Peter Andreasson

Födelsedatum:1843-09-06
Dödsdatum:1897-01-08
Gravsatt:1897-01-17
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4079, 4080

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn