Johanna Elisabet Berndtsson

Födelsedatum:1849-02-12
Dödsdatum:1925-06-10
Gravsatt:1925-06-18
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4347, 4348

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn