John August Augustsson

Födelsedatum:1907-12-05
Dödsdatum:1962-03-24
Gravsatt:1962-03-31
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4165, 4166

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn