John Evald Hansson

Födelsedatum:1899-12-05
Dödsdatum:1908-10-21
Gravsatt:1908-11-01
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4282, 4283

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn