Karl Hjalmar Hermansson

Födelsedatum:1893-02-13
Dödsdatum:1979-11-17
Gravsatt:1979-12-01
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4227, 4228

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn