Karl Mandus Alfredsson

Hemäg, hammar l | VALLA,GÖTEB

1893-05-25 Födelsedatum
1970-04-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1970-04-25

VA 04 4166B

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY