Karl Mandus Alfredsson

Födelsedatum:1893-05-25
Dödsdatum:1970-04-19
Gravsatt:1970-04-25
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4166B

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn