Kristian Hansson

Födelsedatum:1843-06-04
Dödsdatum:1914-01-24
Gravsatt:1914-02-03
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4106, 4107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn