Kurt Hansson

Födelsedatum:1921-03-19
Dödsdatum:2005-10-16
Gravsatt:2006-04-28
Ort:Valla
Gravnummer:VA 04 4058, 4059

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn