Niklas Andreasson

Födelsedatum:1871-02-12
Dödsdatum:1954-03-21
Gravsatt:1954-03-27
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4102, 4103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn