Olaus Hansson

Födelsedatum:1848-02-14
Dödsdatum:1930-05-12
Gravsatt:1930-05-21
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4033, 4034

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn