Olle Edvard Andreasson

Födelsedatum:1855-05-06
Dödsdatum:1936-02-02
Gravsatt:1936-02-14
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4115, 4116, 4117

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn