Oscar Emanuel Edvardsson

Födelsedatum:1903-05-28
Dödsdatum:1966-07-14
Gravsatt:1966-07-21
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4098, 4099

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn