Regina Andreasdotter

Födelsedatum:1841-05-14
Dödsdatum:1913-06-10
Gravsatt:1913-06-16
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4291, 4292

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn