Roland Bidefors

Födelsedatum:1935-07-31
Dödsdatum:2002-04-22
Gravsatt:2002-06-05
Ort:HAKENÄSET
Gravnummer:VA 04 4189, 4190, 4191, 4192

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn