Selma Bernhardin Berntsdotter

Födelsedatum:1876-11-26
Dödsdatum:1903-02-27
Gravsatt:1903-03-11
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 04 4219, 4220

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn