Åke Lars-Olof Gustafsson

Trak.förare, su | VALLA,GÖTEB

1945-05-08 Födelsedatum
1980-03-31 Dödsdatum

Gravsatt: 1980-04-12

VA 05 5125, 5126

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats