Bror Arvid Marinus Andreasson

Födelsedatum:1908-11-04
Dödsdatum:1976-09-08
Gravsatt:1976-09-15
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5135, 5136

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn