Bror Arvid Marinus Andreasson

Arr, kråkedal | VALLA,GÖTEB

1908-11-04 Födelsedatum
1976-09-08 Dödsdatum

Gravsatt: 1976-09-15

VA 05 5135, 5136

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats