Bror Evald Ander

Födelsedatum:1913-09-29
Dödsdatum:1991-12-20
Gravsatt:1992-01-03
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5171, 5172

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn