Elly Andreasson

Födelsedatum:1914-04-08
Dödsdatum:2011-12-10
Gravsatt:2012-01-27
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 05 5099, 5100

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn