Elly Andreasson

Höviksnäs

1914-04-08 Födelsedatum
2011-12-10 Dödsdatum

Gravsatt: 2012-01-27

VA 05 5099, 5100

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats